Aeroklub Orląt powstał w 1957 roku i od tego czasu wyszkolił tysiące pilotów.