Skip to content Skip to footer

CENNIK

                                                 CENNIK AEROKLUBU „ORLĄT” w DĘBLINIE  – obowiązuje od 06.06.2022                                               

                                                                               Załącznik do zarządzenia wewnętrznego nr 12/2022 z dnia 04.06.2022

Umowy zawarte na szkolenie lotnicze przed 01.06.2022 ważne są do 12.06.2022, po tym okresie wymagane będzie aneksowanie umów ze względu na zmianę cennika.

OPŁATA WPISOWA 300 zł
nie dotyczy nowo przyjętych członków, którzy ukończyli szkolenie podstawowe w AO

ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA 300 zł

ULGOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA 180 zł
dotyczy młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz instruktorów szkolenia praktycznego

KONTROLA WIADOMOŚCI TEORETYCZNYCH 100 zł
dla osób nie będących członkami aeroklubu AO

KONTROLA WIADOMOŚCI TEORETYCZNYCH 50 zł

OPRACOWANIE INDYWIDUALNEGO PROGRAMU SZKOLENIA (IPS) 300 zł

WYDANIE REKOMENDACJI W PRZYPADKU UTRATY WAŻNOŚCI UPRAWNIENIA WPISYWANEGO DO LICENCJI 100 zł

POWTÓRNE WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZONYM SZKOLENIU 100 zł

typ samolotuczas lotu 15 minutczas lotu 30 minut
CESSNA150 / AT-3
300 zł400 zł
DA20 DIAMOND 300 zł400 zł
CESSNA172400 zł550 zł
DA40 DIAMOND 500 zł800 zł

 

   
Szkolenie teoretyczne 1600 zł
Szkolenie praktyczne
/ typ samolotu
STDUlgowe
dla studentów i pchor. LAW
CESSNA150645 zł/h625 zł/h
DA20C1, CESSNA172N, AT-3
720 zł/h660 zł/h
Opłaty za loty należy uiszczać z góry, ewentualne zaległości będą skutkowały naliczeniem odsetek za każdy dzień zwłoki.

Loty PIC z pasażerem na pokładzie wg stawki STD

Lot z pasażerem na pokładzie –TYLKO ZA ZGODĄ PERSONELU KIEROWNICZEGO AO

Opłaty za lądowanie oraz różnica w cenie zakupionego paliwa na obcych lotniskach są opłatami dodatkowymi za loty, za wyjątkiem szkolenia podstawowego do PPL(A)

typ samolotuSTDCLUB
PIClot z instruktorem
CESSNA150 645 zł/h 525 zł/h615 zł/h
DA20 DIAMOND 720 zł/h 600 zł/h660 zł/h
CESSNA172N SPENS, AT-3
 720 zł/h 660 zł/h
CESSNA172RG SPOMD 930 zł/h 840 zł/h
DA40 DIAMOND           w uzgodnieniu                                     
JAK12 1950 zł/h 1470 zł/h
   

Loty PIC z pasażerem na pokładzie wg stawki STD

Lot z pasażerem na pokładzie –TYLKO ZA ZGODĄ PERSONELU KIEROWNICZEGO AO

Opłaty za lądowanie oraz różnica w cenie zakupionego paliwa na obcych lotniskach są opłatami dodatkowymi za loty, za wyjątkiem szkolenia podstawowego do PPL(A)

LOT ZAPOZNAWCZY NA SZYBOWCU 350 zł
SZKOLENIE PODSTAWOWE 6500 zł (max 45 lotów)ewentualne loty dodatkowe wg stawek poniżej
Opłata za hol za samolotem
23 zł/min
dotyczy członków aeroklubu
35 zł/min
Opłata za lot szybowcem
                 60zł/h                   dotyczy członków aeroklubu100 zł/h
  

 

Przynależność do Aeroklubu ustaje w razie skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składki członkowskiej ponad 6 miesięcy. Ponowne przyjęcie może nastąpić po złożeniu deklaracji do Zarządu na ogólnych zasadach (wymagana opłata wpisowa)

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego a jest jedynie refundacją kosztów działalności statutowej Stowarzyszenia. Szkolenia, loty, hole itp. związane z uprawianiem sportu –stawka zwolniona z zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT.

1.    Przed wykonaniem lotu pilot (uczeń pilot) zobowiązany jest dokonać przedpłaty w wysokości pozwalającej na wykonanie planowanego zadania.

2.    W wyjątkowych przypadkach osiągnięcia salda ujemnego, pilot (uczeń pilot)zobowiązany jest niezwłocznie uzupełnić stan konta. (max w ciągu 14 dni)

3.    W rażących przypadkach zalegania z opłatami lub wykonania lotów z ujemnym saldem dla osób korzystających z ulgi, Aeroklub zastrzega sobie prawo do naliczenia opłat zgodnie  z powyższym cennikiem wg stawki STD.