Skip to content Skip to footer

CENNIK

                                                 NOWY CENNIK AEROKLUBU „ORLĄT” w DĘBLINIE  – obowiązuje od 01.07.2024                                             

                                                                               wprowadzony zarządzeniem wewnętrznym Nr 07/2024 z 10.06.2024r

OPŁATA WPISOWA 300 zł
nie dotyczy nowo przyjętych członków, którzy ukończyli szkolenie podstawowe w AO

ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA 300 zł

ULGOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA 180 zł
dotyczy młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz instruktorów szkolenia praktycznego

KONTROLA WIADOMOŚCI TEORETYCZNYCH 100 zł
dla osób nie będących członkami aeroklubu AO

KONTROLA WIADOMOŚCI TEORETYCZNYCH 50 zł

OPRACOWANIE INDYWIDUALNEGO PROGRAMU SZKOLENIA (IPS) 400 zł

WYDANIE REKOMENDACJI W PRZYPADKU UTRATY WAŻNOŚCI UPRAWNIENIA WPISYWANEGO DO LICENCJI 200 zł

POWTÓRNE WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZONYM SZKOLENIU 100 zł

typ samolotuczas lotu 15 minutczas lotu 30 minut
CESSNA150 /
300 zł400 zł
DA20 DIAMOND 300 zł400 zł
AT-3 R100
300 zł400 zł
CESSNA172400 zł550 zł
   
Szkolenie teoretyczne 2000
Szkolenie praktyczne
/ typ samolotu
STDZniesiona zostaje ulga
CESSNA150690 zł/hobowiązuje czas blokowy
DA20C1, CESSNA172N, AT-3
750 zł/hobowiązuje czas blokowy
Opłaty za loty należy uiszczać z góry, ewentualne zaległości będą skutkowały naliczeniem odsetek za każdy dzień zwłoki.
typ samolotuSTDCLUB
PIClot z instruktorem
CESSNA150 690 zł/h

 540 zł/h

Pakiet 10h – 525 zł/h

660 zł/h
DA20 DIAMOND 750 zł/h

 600 zł/h

Pakiet 10h – 585 zł/h

690 zł/h
AT-3 R100
 750 zł/h 690 zł/h

CESSNA172N        SPENS

 750 zł/h 690 zł/h

CESSNA172RG       SP-OMD

 990 zł/h 900 zł/h
JAK12 2100 zł/h 1800 zł/h
Szkolenie VFR noc – cena jak lot z instruktorem + 60 zł/h  

Loty PIC z pasażerem na pokładzie wg stawki STD

Lot z pasażerem na pokładzie –TYLKO ZA ZGODĄ PERSONELU KIEROWNICZEGO AO

Opłaty za lądowanie oraz różnica w cenie zakupionego paliwa na obcych lotniskach są opłatami dodatkowymi za loty i doliczane są do lotów szkolenia.

W przypadku korzystania z pakietu opłata płatna z góry. Pakiety ważne przez 8 miesięcy.

LOT ZAPOZNAWCZY NA SZYBOWCU 350 zł
SZKOLENIE PODSTAWOWE 6500 zł (max 45 lotów)ewentualne loty dodatkowe wg stawek poniżej
Opłata za hol za samolotem
23 zł/min
dotyczy członków aeroklubu
35 zł/min
Opłata za lot szybowcem
                 60zł/h                   dotyczy członków aeroklubu100 zł/h
  

 

Przynależność do Aeroklubu ustaje w razie skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składki członkowskiej ponad 6 miesięcy. Ponowne przyjęcie może nastąpić po złożeniu deklaracji do Zarządu na ogólnych zasadach (wymagana opłata wpisowa)

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego a jest jedynie refundacją kosztów działalności statutowej Stowarzyszenia. Szkolenia, loty, hole itp. związane z uprawianiem sportu –stawka zwolniona z zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT.

1.    Przed wykonaniem lotu pilot (uczeń pilot) zobowiązany jest dokonać przedpłaty w wysokości pozwalającej na wykonanie planowanego zadania.

2.    W wyjątkowych przypadkach osiągnięcia salda ujemnego, pilot (uczeń pilot)zobowiązany jest niezwłocznie uzupełnić stan konta. (max w ciągu 14 dni)

3.    W rażących przypadkach zalegania z opłatami lub wykonania lotów z ujemnym saldem dla osób korzystających z ulgi, Aeroklub zastrzega sobie prawo do naliczenia opłat zgodnie  z powyższym cennikiem wg stawki STD.