Skip to content Skip to footer

CENNIK

CENNIK AEROKLUBU „ORLĄT” w DĘBLINIE  – obowiązuje od 01.10.2021
Załącznik do Uchwały Zarządu AO z dnia 13.09.2020

Umowy zawarte na szkolenie lotnicze przed 13.09.2021 ważne są do 31.12.2021, po tym okresie wymagane będzie aneksowanie umów ze względu na zmianę cennika.

OPŁATA WPISOWA 300 zł
nie dotyczy nowo przyjętych członków, którzy ukończyli szkolenie podstawowe w AO

ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA 300 zł

ULGOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA 180 zł
dotyczy młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz instruktorów szkolenia praktycznego

OPŁATA SEKCJI SZYBOWCOWEJ 200 zł

KONTROLA WIADOMOŚCI TEORETYCZNYCH 100 zł
dla osób nie będących członkami aeroklubu AO

KONTROLA WIADOMOŚCI TEORETYCZNYCH 50 zł

OPRACOWANIE INDYWIDUALNEGO PROGRAMU SZKOLENIA (IPS) 300 zł

WYDANIE REKOMENDACJI W PRZYPADKU UTRATY WAŻNOŚCI UPRAWNIENIA WPISYWANEGO DO LICENCJI 100 zł

POWTÓRNE WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZONYM SZKOLENIU 100 zł

typ samolotuczas lotu 15 minutczas lotu 30 minut
CESSNA150 / AT-3
250 zł350 zł
DA20 DIAMOND 250 zł350 zł
CESSNA172350 zł500 zł
DA40 DIAMOND 400 zł700 zł


Loty PIC z pasażerem na pokładzie wg stawki STDLot z pasażerem na pokładzie –TYLKO ZA ZGODĄ PERSONELU KIEROWNICZEGO AO. Opłaty za lądowanie oraz różnica w cenie zakupionego paliwa na obcych lotniskach są opłatami dodatkowymi za loty, za wyjątkiem szkolenia podstawowego do PPL(A)

   
Szkolenie teoretyczne 1600 zł
Szkolenie praktyczne
/ typ samolotu
STDUlgowe
dla studentów i pchor. LAW
CESSNA150570 zł/h555 zł/h
DA20C1, CESSNA172N, AT-3
660 zł/h600 zł/h
Opłaty za loty należy uiszczać z góry, ewentualne zaległości będą skutkowały naliczeniem odsetek za każdy dzień zwłoki.


Loty PIC z pasażerem na pokładzie wg stawki STD

Lot z pasażerem na pokładzie –TYLKO ZA ZGODĄ PERSONELU KIEROWNICZEGO AO

Opłaty za lądowanie oraz różnica w cenie zakupionego paliwa na obcych lotniskach są opłatami dodatkowymi za loty, za wyjątkiem szkolenia podstawowego do PPL(A)

typ samolotuSTDCLUB
PIClot z instruktorem
CESSNA150 570 zł/h 450 zł/h540 zł/h
DA20 DIAMOND 660 zł/h 540 zł/h600 zł/h
CESSNA172N SPENS, AT-3
 660 zł/h 600 zł/h
CESSNA172RG SPOMD 840 zł/h 750 zł/h
DA40 DIAMOND             1200 zł/h                                                900 zł/h
JAK12 1620 zł/h 1320 zł/h

Loty PIC z pasażerem na pokładzie wg stawki STD

Lot z pasażerem na pokładzie –TYLKO ZA ZGODĄ PERSONELU KIEROWNICZEGO AO

Opłaty za lądowanie oraz różnica w cenie zakupionego paliwa na obcych lotniskach są opłatami dodatkowymi za loty, za wyjątkiem szkolenia podstawowego do PPL(A)

LOT ZAPOZNAWCZY NA SZYBOWCU 350 zł
SZKOLENIE PODSTAWOWE 6500 zł (max 45 lotów)ewentualne loty dodatkowe wg stawek poniżej
Opłata za hol za samolotem
14 zł/min
dotyczy członków aeroklubu
27 zł/min
Opłata za lot szybowcem
                 50zł/h                   dotyczy członków aeroklubu100 zł/h
  

 

Przynależność do Aeroklubu ustaje w razie skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składki członkowskiej ponad 6 miesięcy. Ponowne przyjęcie może nastąpić po złożeniu deklaracji do Zarządu na ogólnych zasadach (wymagana opłata wpisowa)

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego a jest jedynie refundacją kosztów działalności statutowej Stowarzyszenia. Szkolenia, loty, hole itp. związane z uprawianiem sportu –stawka zwolniona z zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT.