Skip to content Skip to footer

O Aeroklubie

Naszym głównym celem jest propagowanie i rozwijanie lotnictwa polskiego.
Swoją działalność opieramy na szkoleniu i promocji sportów lotniczych.      W ramach posiadanego certyfikatu ośrodka szkolenia lotniczego wydanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego realizujemy szkolenie i treningi doskonalące w zakresie lotów samolotowych, szybowcowych jak                     i działalności modelarskiej.

Aeroklub „ORLĄT” posiada własny statut i stowarzyszony jest w związku sportowym Aeroklub Polski z prawem udziału w głosowaniach m.in. nad zmianami dotyczącymi funkcjonowania AP z wyborami władz Aeroklubu Polskiego włącznie podczas Kongresów AP.

Zgodnie ze statutem Aeroklub prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obsługi technicznej, wynajmu i dzierżawy statków powietrznych.

Jako jeden z pierwszych aeroklubów w Polsce w 2009 roku uzyskaliśmy certyfikaty CAMO PL.MG. i PART-M PL.MF. wymagane przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego.

Aeroklub „ORLĄT” jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS pod numerem 0000186789; (Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku), posiada licencję klubu sportowego.

Czym się zajmujemy?

Loty zapoznawcze

Chciałbyś wzbić się w powietrze i zobaczyć świat z góry? Zapraszamy na loty zapoznawcze.

Inne uslugi

Umożliwiamy wynajem samolotów na rzecz innych podmiotów, a ponadto zapewniamy bieżącą obsługę statków powietrznych.

STATUT

Aeroklubu „Orląt” posiada swój statut, który jest naszym podstawowym dokumentem.

CERTYFIKAT

Przyznany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego certyfikat pozwala nam na szkolenia zgodne z krajowymi i europejskimi wymogami.