Skip to content Skip to footer

Szkolenia Szybowcowe

Szkolenie podstawowe do III klasy szybowcowej

Wiek: od 16 lat (zgoda rodziców do 18 lat)

Badania lekarskie:
Na badania lotniczo-lekarskie należy ze sobą zabrać skierowanie wydane przez Szefa Wyszkolenia. W trakcie badań uczeń-pilot (kandydat) musi odbyć wizyty laboratorium oraz w gabinetach następujących lekarzy:, chirurg, psycholog, laryngolog, neurolog, stomatolog, okulista, internista, Wykonać badanie EEG, EKG, badanie słuchu (audiogram) oraz zdjęcia RTG klatki piersiowej i kręgosłupa .Badania można wykonać w Głównym Ośrodku Badań Lotniczo-Lekarskich we Wrocławiu bądź Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie.

Kurs teoretyczny:
Szkolenie teoretyczne rozpoczyna się przeważnie w okresie wakacyjny (lipec) Obejmuje przedmioty: historia lotnictwa, prawo lotnicze, przepisy wykonywania lotów, aerodynamika i mechanika lotu, meteorologia, nawigacja, higiena lotnicza, budowa i eksploatacja szybowców, przyrządy pokładowe, wyposażenie radiowe, urządzenia startowe, spadochrony i technika skoku ratowniczego.. Kurs teoretyczny kończy się egzaminem, którego zaliczenie jest jednym z warunków rozpoczęcia lotów.

Szkolenia praktyczne:
Odbędzie się w okresie wakacyjnym na szybowcach dwumiejscowych BOCIAN i PUCHACZ. Szkolenie odbywa się za samolotem :program obejmuje ok 40. lotów z instruktorem i 10 lotów samodzielnych,czas szkolenia trwa w zależności dostępu do lotniska (uzgodnienia z lotami wojskowymi)i warunków atmosferycznych

Po zakończeniu szkolenia uczeń-pilot uzyskuje III klasę pilota szybowcowego. Następniemożna kontynuować szkolenie wykonując kolejne zadania i ćwiczenia przewidziane w Programie Szkolenia Szybowcowego. Aby otrzymać licencję pilota szybowcowego, uczeń-pilot musi jeszcze: nauczyć się wykorzystywać wznoszenia termiczne, zaliczyć akrobację podstawową, wykonać przelot szybowcem ponad 50 kilometrów, wznieść się o „własnych siłach” ponad 1000 metrów (tzn uzyskać przewyższenie 1000m) oraz odbyć szybowcem 5 godzinny lot. Następnie zostaje jeszcze egzamin teoretyczny i praktyczny przed Państwową Lotniczą Komisją Egzaminacyjną. Po pozytywnym zaliczeniu tych etapów uczeń-pilot otrzymuje: II klasę wyszkoleniową, Srebrną Odznakę Szybowcową oraz LICENCJĘ PILOTA SZYBOWCOWEGO

FAI przewiduje dla szybowników całą serię odznak szybowcowych na którą składają się min.
Srebrna Odznaka Szybowcowa
Przyznaje ją się za wykonanie następujących trzech lotów wyczynowych:
a. Odległość przelotu długości co najmniej 50 km w linii prostej
b. Czas lotu nie krótszy niż 5 godzin.
c. Przewyższenie wynoszące co najmniej 1000 m.

Złota Odznaka Szybowcowa
Przyznaje ją się za wykonanie następujących trzech wyczynów:
a. Odległość przelotu o długości co najmniej 300 km.
b. Czas lotu nie krótszy niż 5 godzin. .
c. Przewyższenie wynoszące co najmniej 3000 m.

Diamentowa Odznaka Szybowcowa
Istnieje możliwość zdobycia trzech diamentów, które można nosić na odznakach Srebrnej i Złotej oraz na odznakach za wykonanie przelotów nie krótszych niż 1000 km
a. DIAMENT ZA ODLEGŁOŚĆ Odległość przelotu o długości co najmniej 500 km.
b. DIAMENT ZA ODLEGŁOŚĆ PRZELOTU DOCELOWEGO Odległość przelotu docelowego po trasie docelowo-powrotnej lub po trójkącie o długości co najmniej 300 km.
c. DIAMENT ZA WYSOKOŚĆ PRZEWYŻSZENIA Przewyższenie wynoszące przynajmniej 5000 m.

Aeroklub prowadzi również Szkolenie Instruktorów Szybowcowych.