Skip to content Skip to footer

Kadra

Dyrektor:
Jarosław Matyszczak tel. 601 897 790

Szef Szkolenia:
Ryszard Raczyński tel. 601 223 018

Biuro:
Księgowość tel. 261 517 690 / 530 942 306

CAMO:
Grzegorz Remlein
Dariusz Kapusta

Mechanicy:
Sławomir Połowski
Radosław Ochal

ZARZĄD AEROKLUBU „ORLĄT”:

1. WETOSZKA Adam – Prezes Zarządu
2. RACZYŃSKI Ryszard – Wiceprezes Zarządu
3. JAWORSKI Andrzej – Sekretarz Zarządu
4. SERGIEL Zbigniew – Skarbnik Zarządu
5. MATYSZCZAK Jarosław – Członek Zarządu
6. REMLEIN Grzegorz – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Aeroklubu „ORLĄT”:

TARCZOŃ Jan – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
STACHARSKI Waldemar – Członek Komisji Rewizyjnej
SĘKULSKI Tomasz – Członek Komisji Rewizyjnej