Skip to content Skip to footer

Historia Aeroklubu "Orląt" w Dęblinie

Trudno jednoznacznie ustalić początki Aeroklubu „ORLĄT” w Dęblinie. Za nieoficjalne „narodziny” przyjąć wypada datę 8 października 1957 r., kiedy to w wyniku zabiegów grupy entuzjastów sportowego latania w wojsku: mjr Jerzego Balwirczaka, kpt. Ryszarda Smyla, kpt. Mirosława Karpińskiego, kpt. Zdzisława Szwedziuka (i innych) doszło do wstępnego zawiązania stowarzyszenia. Po okresie organizacyjnego „krzepnięcia” aeroklubu pierwsze efekty odnotowano w 1958 r. – technik meteorolog Adam Zemanek uzyskał w lipcu III klasę pilota, a w miesiąc później był już posiadaczem srebrnej odznaki szybowcowej. W maju 1959 r. instr. Jan Husakowski oraz oficerowie Zdzisław Kowalski i Adam Zemanek, wykonali przeloty docelowe z Dęblina do Fordonu (310 km), zdobywając pierwsze diamenty do złotej odznaki szybowcowej.

0 r.
powstanie Aeroklubu
0 r.
rozpoczęcie szkolenia

Aeroklub „ORLĄT” nieprzerwaną jednak działalność szkoleniową prowadzi od chwili powstania Liceum Lotniczego na początku lat 70-tych XX wieku.
Działalność Stowarzyszenia polegała w głównej mierze na zabezpieczeniu szkolenia lotniczego tej prestiżowej, znanej w całej Polsce szkole średniej przygotowującej kandydatów do WOSL (obecnie LAW, a wcześniej WSOSP).

Aeroklub “Orląt” do oficjalnej działalności został powołany uchwałą Aeroklubu Polskiego nr 239/2/VII/73 z dniem 1 marca 1973r. W struktury Aeroklubu wpisano sekcje: samolotową, szybowcową, spadochronową, balonową i modelarską. Do dyspozycji Aeroklubowi przekazano hangar należący ówcześnie do WOSL, w którym przechowywano samoloty i szybowce, a także pomieszczenia w których zorganizowano biuro, dział szkolenia oraz spadochroniarnię.

Aeroklub sukcesywnie wchodził w posiadanie coraz to większej ilości statków powietrznych, co pozwoliło na pełne zabezpieczenie potrzeb szkoleniowych Liceum Lotniczego, a z czasem także na szkolenie pilotów spoza środowiska wojskowego.Członkowie Aeroklubu uczestniczyli w wielu zawodach samolotowych, szybowcowych i spadochronowych niejednokrotnie zdobywając najwyższe wyniki w rywalizacji.

Od 2007 roku z inicjatywy kierownictwa WSOSP i Aeroklubu „ORLĄT” rozpoczęto implementację rozwiązań mających usprawnić nabór i selekcję kandydatów na pilotów wojskowych. Nadrzędnym celem przedsięwzięcia było sprawdzenie i ocena predyspozycji potencjalnych kandydatów chcących wykonywać zawód pilota wojskowego. Z 58 kandydatów rozpoczynających szkolenie w 2007 roku, według nowej formuły, promocję uzyskało 48 pilotów (82,7% skuteczności). O jakości kształcenia według tej koncepcji może świadczyć 100% zdawalność egzaminów teoretycznych na licencję PPL(A) w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego (ULC) w roku 2013, przez podchorążych z WSOSP, którzy szkolenie teoretyczne odbyli w aeroklubach.

W latach 2007-2015 szkolenie to realizowane było ze środków Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON przez wybrane aerokluby regionalne (od roku 2010 tylko przez Aeroklub „ORLĄT”). Obejmowało ono szkolenie teoretyczne w wymiarze około 130 godzin lekcyjnych oraz 20-godzinne szkolenie w powietrzu. Koszty całego przeszkolenia kandydata na pilota wojskowego wynosiły około 14.5 tys. zł. Porównanie kosztów szkolenia selekcyjnego realizowanego wówczas na samolocie PZL- 130 „Orlik” (koszt godziny lotu 8 296 zł) i TS-11 „Iskra” (koszt godziny lotu 15 tys. zł) wskazywała na wysoką efektywność tego rozwiązania. Proces szkolenia selekcyjnego ww. formie realizowany był do 2015r. Aeroklub „ORLĄT” jako jeden z pierwszych aeroklubów w Polsce w 2009 roku uzyskał certyfikaty CAMO PL.MG. i PART-M PL.MF. wymagane przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego.

W 2011 roku członek naszego Aeroklubu Jakub Barszcz zajął I miejsce w Mistrzostwach Europy w klasie Światowej rozgrywanych w Nitrze na Słowacji, ale nie otrzymał medalu i tytułu Mistrza Europy, ponieważ nie został spełniony wymóg regulaminowy warunkujący uznanie mistrzostw za ważne od rozegrania 4 konkurencji. Wymagana liczba konkurencji
do zaliczenia zawodów nie odbyła się, ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne podczas zawodów. W latach ubiegłych Jakub Barszcz (absolwent WSOSP) uzyskał tytuł Mistrza Polski oraz wielokrotnie Wicemistrza Polski w zawodach szybowcowych.
Tytuł Mistrza Polski w zawodach szybowcowych zdobył w latach wcześniejszych również członek naszego Aeroklubu Maciej Tomczyński (absolwent WSOSP, dzisiaj pilot Wizzair).
W modelarstwie lotniczym nasi członkowie w ostatnich latach uzyskiwali tytuły Mistrza i Wicemistrza Polski.

W 2013 roku XXIII Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Aeroklubów Regionalnych Aeroklubu Polskiego zgodnie z art. 82 Ustawy o sporcie dokonał przekształcenia stowarzyszenia osób fizycznych o statusie polskiego związku sportowego w związek osób prawnych (federacje lotniczych organizacji sportowych). W ten sposób Aeroklub Polski stał się w pełni polskim związkiem sportowym zgodnie z art. 8 Ustawy o sporcie Aeroklub „ORLĄT” posiada własny statut i stowarzyszony jest w związku sportowym Aeroklub Polski z prawem udziału w głosowaniach m.in. nad zmianami dotyczącymi funkcjonowania AP z wyborami władz Aeroklubu Polskiego włącznie podczas Kongresów AP.
Członkowie naszego Aeroklubu to przede wszystkim absolwenci OLL (wcześniej Liceum Lotnicze w Dęblinie i w Zielonej Górze). Członkowie naszego Aeroklubu, którzy tutaj w Dęblinie mogli mieć przyjemność skorzystać z pierwszego w swoim życiu kontaktu z lotnictwem i zdobyć uprawnienia lotnicze są dzisiaj pilotami wojskowymi wykonującymi zaszczytny zawód pilota wojskowego, wykonującymi loty na wszystkich typach statków powietrznych użytkowanych w Siłach Powietrznych RP, w tym na samolotach F-16. Bardzo wielu członków naszego Aeroklubu wykonuje zawód pilota liniowego w takich w Firmach lotniczych jak LOT, Wizzair, Rayaner, Norwegian, Enter Air, Blue Jet i wiele innych tu niewymienionych w Europie, w Azji, a nawet w Afryce. Część członków naszego Aeroklubu związana jest z lotnictwem, wykonując zawód zabezpieczenia i ubezpieczenia lotów w lotnictwie wojskowym i cywilnym.
W latach 2011 -2012 Aeroklub „ORLĄT” dzięki pomocy wówczas Dowódcy Sił Powietrznych uregulował wymaganą przez władze MON procedurę formalno-prawna na korzystanie z infrastruktury lotniska wojskowego w Dęblinie. W maju br. Aeroklub „ORLĄT” otrzymał w dzierżawie teren od AMW przeznaczeniem na bazę kontenerowo-biurową oraz budowę hangaru oraz infrastrukturę umożliwiającą na dalsze funkcjonowanie na lotnisku w Dęblinie. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie akceptacja Dowódcy 4 Skrzydła oraz Dowódcy 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego, poparta wnioskiem byłego Komendanta WSOSP gen Rajchela oraz Wiceministra MON Wojciecha Skurkiewicza.

Prezesi Aeroklubu:

 1. gen. Józef KOWALSKI 1973 – 1981
 2. Władysław CZABAN 1981 – 1992
 3. Janusz KAMIŃSKI 1992 – 1996
 4. Ryszard OLSZEWSKI 1996 – 2000
 5. Zenon SMUTNIAK 2000 – 2004
 6. Zbigniew SERGIEL 2004 – 2005
 7. gen. Ryszard HAĆ 2005 – 2008
 8. Adam ZIÓŁKOWSKI 2008 – 2010
 9. Zbigniew SERGIEL 2010 – 2012
 10. gen. Jan RAJCHEL 2012 – 2015
 11. Zbigniew SERGIEL 2015 – 2016
 12. Adam WETOSZKA 2016 – 2018
 13. Adam ZUGAJ   2018 – 2022
 14. Marek FIGIEL od 2022

Dyrektorzy Aeroklubu:

 1. Antoni ZEMANEK 1972 – 1974
 2. Józef „Zbigniew” PUCHAŁA – 1974
 3. Bogdan JÓŹWICKI 1974 – 1980
 4. Antoni STASIEWICZ 1980 – 1983
 5. Roman KNEC 1983 – 1984
 6. Marian SZEWC 1984 – 1992
 7. Andrzej REMLEIN 1992 – 1996
 8. Zbigniew SERGIEL 1996 – 2000
 9. Jarosław MATYSZCZAK od 2000

Szefowie Wyszkolenia:

 1. Jerzy CIEPIELOWSKI 1972 – 1976
 2. Tadeusz AMBROZIAK – 1976
 3. Jan PISARKIEWICZ 1976 – 1978
 4. Antoni STASIEWICZ 1978 – 1980
 5. Krzysztof ORŁOWSKI 1980 – 1985
 6. Andrzej REMLEIN 1985 – 1996
 7. Stanisław LIZAK 1996 – 2018
 8. Ryszard RACZYŃSKI od 2018