Skip to content Skip to footer

Szkolenia Samolotowe

Oferowane kursy szkoleniowe:
1. Szkolenie do licencji PPL(A);
2. Szkolenie samolotowe do licencji pilota samolotowego zawodowego CPL(A);
3. Szkolenie do lotów według wskazań przyrządów IR(A);
4. Szkolenie pilotów posiadających licencję turystyczna PPL(A) lub ubiegających się o uznanie kwalifikacji nabytych w lotnictwie państwowym;
5. Uznawanie kwalifikacji lotniczych nabytych w lotnictwie państwowym;
6. Szkolenie samolotowe w lotach w dobrych i utrudnionych warunkach atmosferycznych (VFR);
7. Szkolenie kandydatów ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji do wykonywania lotów nocnych VFR;
8. Przedłużenie i wznawianie uprawnień;
9. Szkolenie Samolotowe dodatkowe w zakresie uprawnień wpisywanych do licencji oraz dziennika osobistego pilota;
10. Szkolenie Instruktorów samolotowych FI(A);

Powyższe kursy prowadzone są w oparciu o zatwierdzone przez Urząd Lotnictwa Cywilnego programy szkoleń. Potwierdzone jest to certyfikatem przyznanym przez ULC nr PL-FTO-62.