Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Składki członkowskie 2024

Przypominamy o obowiązku dokonania wpłat przez członków Aeroklubu “Orląt” na składki członkowskie za 2024 rok.

Roczna składka wynosi 300 zł.

Dla młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz aktywnych instruktorów szkolenia praktycznego koszt rocznej składki to zaledwie 180 zł.

Zapominalskim przypominamy o uregulowaniu zaległości:)

Zgodnie ze Statutem AO “Przynależność do Aeroklubu ustaje w razie (…) skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składki członkowskiej ponad 6 miesięcy.”

Wpisowe- 300 zł.